Zarząd

Zarząd LKS Ryś Laski ( od 22.05.2019 )

Prezes : Łukasz Pamięta – lukasz.pamieta@ryslaski.pl
Wiceprezes : Krzysztof Koc – krzysztof.koc@ryslaski.pl
Skarbnik : Kamil Więch – kamil.wiech@ryslaski.pl
Sekretarz : Kamil Brzozowski – kamil.brzozowski@ryslaski.pl
Członek Zarządu : Jacek Hałuszka – jacek.haluszka@ryslaski.pl