Składki

W celu rozwoju oraz poprawy jakości funkcjonowania klubu, zarząd LKS Ryś Laski zdecydował o ustanowieniu kwoty składki członkowskiej w wysokości 80 zł miesięcznie. Kwota ta dotyczy zarówno drużyn młodzieżowych jak i drużyny seniorskiej.

Składki prosimy wpłacać do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe klubu LKS Ryś Laski, według poniższych danych :
PKO Bank Polski 37 1020 1026 0000 1702 0176 4158
z dopiskiem „Imię i Nazwisko, rocznik zespołu, miesiąc” np – „Marek Nowakowki, 2004, czerwiec”.